No download is available for the requested version .

Please pick one of the available verions below.
You can find obsolete versions in our downloadarchive

Tilgjengelige versjoner

LibreOffice er tilgjengelig i de følgende utgitte versjonene:

    LibreOffice er tilgjengelig i følgende testversjoner:

    Eldre versjoner av LibreOffice (kan være usupportert!) er tilgjengeligei arkivet

    Nyeste Twitter-meldinger

    @libreoffice
    @tdforg